català | castellano | english | français | русский

Visites: (+34) 972 50 60 94
Consorci: (+34) 972 51 45 85

Pavelló Estat Major

L'edifici porxat que tanca el Pati pel costat est agrupa els pavellons d'Estat Major.

Cadascuna dels habitatges es desenvolupa en dos nivells superposats, planta baixa i primes pis, de tal manera que la seva superfície total és realment considerable, com la resta dels de la fortalesa són volta ia prova de bomba.

Aquestes dimensions es troben justificades tant pel nivell jeràrquic de l'ocupant de l'habitatge, com pel fet de l'absència a la Fortalesa de llocs destinats, de forma específica, a allò que podríem anomenar dependències administratives. Tal és així, que cada comandament despatxava els assumptes propis delcàrrec al seu propi domicili i d’ aquí la necessitat de comptar amb espais suficients.

Els cinc pòrtics centrals i el pis superior corresponen a la residència del Governador, l'habitatge principal de la fortalesa. A ambdós costats d’ aquesta, es troven els pavellons destinats al Sergent Major o administrador de la Plaça i la del Tinent Rei o subaltern del Governador. Completen l'edifici, a ambdós extrems, els allotjaments destinats a dos coronels.

.