És una entitat pública, sense ànim de lucre, que té per objectiu la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre les entitats que l’integren (Ministeri de Defensa, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Figueres), per la gestió, organització i intensificació de les actuacions relatives a la conservació, restauració i revitalització de la fortalesa de Sant Ferran.

El Consorci neix arrel del Conveni de Col·laboració, subscrit el 6 de novembre de 2003, entre el Ministeri de Defensa, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres per impulsar el valor cultural del Castell de Sant Ferran de Figueres.

 

Com a conseqüència d’aquest Conveni es redacta i s’aprova els Estatuts del Consorci Castell de Sant Ferran i el Ministeri de Defensa cedeix al Consorci l'ús dels terrenys i instal • lacions del Castell per un període de cinquanta anys.