El glacis és una pendent suau i buida que precedeix al fossat d'una fortalesa, i que està dominada pels baluards i altres fortificacions, des de les quals es pot fer foc sobre ell i es fa servir de parapet al camí cobert.

El camí cobert era l'espai desenfilat del foc directe de l'enemic que està situat al llarg del fossat per facilitar la defensa d'aquest. Forma el camí cobert una línia de defensa entre la costa del glacis i la vora de la contraescarpa. El camí cobert té un perímetre de 3.120 m.