La garita, consisteix en una petita torre amb troneres, generalment aixecada en l'angle més sortint del baluard de la fortalesa, que serveix d'abric i protecció als sentinelles que protegeixen el recinte. Al Castell de Sant Ferran existien 18 garites 3 per cada baluard a més d'altres col·locades per donar seguretat a la porta avançada.