El bloc de la fleca i els forns, també es situaven al voltant d'un pati central, la seva planta era pentagonal, per haver de seguir l'alineació del terraplè de la gola del baluard de Sant Dalmau. Disposava de set forns, de gran capacitat a la planta baixa, i la planta superior estava dedicada a graner. Com l'arsenal va resultar molt afectat per la voladura i la seva actual façana sud es troba retardada en uns vint metres respecte a la seva situació original. Posteriorment es va rehabilitar com a clínica de la fortalesa i més tard a la presó militar, i en l'actualitat s'ha transformat en Residència Logística Militar.