La construcció de l'església, tot i que es va iniciar, mai es va concloure. La seva estructura quedava determinada per un gran espai central de forma el·líptica, que havia d'estar cobert per una cúpula. Embolicant aquest espai es forma una nau en forma de passadís, que dóna accés a quatre capelles d'absis semicircular, dues a cada costat de l'església, i que inclou en la seva part central la zona del presbiteri. Sobre la porta d'entrada s'havia de situar el cor al qual s'accedia per dues escales de cargol de pedra, d'una extraordinària factura. La galeria porxada d'aquesta illa, adquireix en el tram de la façana de l'església, unes dimensions molt més grans, formant un atri de gran bellesa. Les parets i alguns arcs i portes que es van aixecar posen de manifest la cura amb que es proposaven donar importància a aquesta construcció. Sota el sòl de l'Església trobem una cripta per a enterraments, se suposa que reservat per als caps i comandaments morts. No s'observa que s'hagi utilitzat en cap moment.