Els hornabecs es construïen a certa distància d'una fortificació per enfortir un flanc feble. La missió principal del hornabec era obligar l'artilleria enemiga a situar-se més lluny de la fortificació principal perquè no arribessin a danyar-la.

El hornabec de Sant Roc és el més proper a Figueres, té els seus flancs corbs i coberts amb orellanes, en què hi ha escala de cargol per baixar al fossat. Cobreix la porta principal de la plaça i s'uneix a ella per mitjà del pont estable situat a la mitjania del seu gola; l'últim tram d'aquest pont era llevadís. A l'ala esquerra hi havia el primer pont llevadís, amb cos de guàrdia per a la tropa, oficials i calabós i un recanvi per a municions.

La volta d'accés té la particularitat de ser corba. Aquesta porta avançada de la fortalesa té una senzilla ornamentació de pedra picada en la qual destaquen dues figures representant guerrers amb vestits greco-romans, una a cada costat de la part superior de la porta i un medalló sense cap escut sobre de la llinda.

Té també aquest hornabec sota dels seus terraplens 22 voltes (incloses les de llocs comuns i cuines), que són en tot semblants a les de l'interior de la plaça i destinades, igual que aquelles, a allotjament de les tropes que havien de protegir-lo.