Sota el paviment del Pati d'Armes tenim ubicada la principal reserva d'aigua potable de la Fortalesa, capaç de garantir el consum de la guarnició durant un any.

L'aigua arribava mitjançant un aqüeducte procedent de dos deus, un situat a les rodalies i l'altre a la veïna localitat de Llers.

Utilitzant canalitzacions separades i mitjançant uns arcs, les aigües, salvaven el desnivell que envolta la Fortalesa i, travessant el glacis, arribaven a la fossa.

Des d'allà, una de les canonades havia d'omplir per gravetat les set cisternes situades en el mateix, mentre que l'altra, mitjançant un sifó, elevava l'aigua n'hi ha prou el nivell del Pati d'Ànimes. Després i mitjançant unes arquetes distribuïdores, es procedia a l'ompliment indistint dels quatre grans dipòsits.

La capacitat conjunta d'aquests dipòsits s'aproxima als nou milions de litres, i s'assenten a una profunditat de vuit metres sota el terra del Pati. Poden ser buidats independentment i amb tota facilitat mitjançant un desguàs subterrani que condueix al fossat.

Cada dipòsit abasteix un dels quatre pous situats a les cantonades del Pati d'Armes. Gràcies a l'especial forma d'ompliment dels mateixos, les cisternes quedaven fora de perill de contaminacions i sabotatges.