Les cortines són murs habitualment rectilinis, que s'estenen de baluard a baluard i tanquen el recinte principal. L'alçada mitjana de baluards i cortines, comptada des del nivell de la fossa, era d'uns 12 metres. El revestiment de l'escarpa (pla inclinat que limita les obres de la part exterior), podia ser de maó o de pedra. Aquest és el cas al Castell de Sant Ferran, on es troba formada per maçoneria aparellada en què destaca la perfecció dels carreus de cantonades i acords. Sobre el cordó, també de carreus, s'aixecava el parapet en el qual s'obrien les troneres per a les peces d'artilleria.