Cada cisterna té un pou separat d'ella, un a cada extrem de la plaça d'armes, amb escala que baixa al pis inferior per donar aigua per mitjà d'una aixeta sempre que es necessita i evitar per aquest mitjà la inutilitat de la cisterna si per qualsevol accident s'infecta el pou.

Existeixen al fossat unes cisternes destinades a alimentar els abeuradors per a les cavalleries, però la canalització per al seu ompliment mitjançant les aigües de l'aqüeducte no es va arribar a realitzar. Per tant, si aquestes cisternes van recollir aigües en alguna ocasió, aquestes van ser les pluvials preses des del propi fossat i, per tant, de dubtosa potabilitat i neteja. Els cavalls són animals delicats i aquest va poder ser el motiu de la pintoresca escena que recull una de les fotografies: les cavalleries de la Fortalesa abreurant al costat d'un pou del Pati d'Armes.

Una petita canonada uneix el fons de la cisterna amb la del pou i per ella discorre l'aigua fins omplir-lo. Situades sota els cascos dels cavalls, podríem veure unes gruixudes lloses les quals cobreixen l'entrada d'un segon pou, en aquest cas sec i paral·lel a l'anterior. Si baixem fins el fons, trobaríem una arqueta de pedra que conté una aixeta de llautó. Aquesta és la clau de pas que controla l'ompliment del pou. Un cop tancada, la cisterna queda aïllada de qualsevol contaminació o sabotatge que pogués produir-se en el pou.