Els pavellons que formen la plaça d'armes són de planta baixa i pis i com la resta dels de la fortalesa són de volta i a prova de bomba.

L'illa, que forma el front de ponent, comprèn els allotjaments per ajudants de l'Estat Major, enginyers, tinents coronels, capellans i cirurgians.

Tanquen la plaça d'armes, per Nord i Sud, sengles illes de pavellons, idèntics en la seva planta, destinats a allotjament d'oficials. Aquests edificis no disposen d'arcades, i aproximadament a la part central estan travessats per un túnel que forma un vestíbul amb nou voltes recolzades en quatre pilars.