L'edifici porticat que tanca el pati pel costat agrupa els pavellons d'Estat Major. Cadascun dels habitatges es desenvolupa en dos nivells superposats, planta baixa i primer pis, de tal manera que la seva superfície total és realment considerable, com la resta dels de la fortalesa són de volta i a prova de bomba. Aquestes dimensions es troben justificades tant pel nivell jeràrquic de l'ocupant de l'habitatge, com pel fet de l'absència a la Fortalesa de llocs destinats, de manera específica, a allò que podríem anomenar dependències administratives. Tal és així, que cada comandament despatxava els assumptes propis de la seva ocupació en el seu propi domicili i per a això havia de comptar amb els espais adequats a tal fi. Els cinc pòrtics centrals i el pis superior corresponen a la residència del Governador, l'habitatge principal de la fortalesa. A banda i banda de la mateixa, tenim les que van ser habitatges del Sergent Major o administrador de la Plaça i la del Tinent Rei o subaltern del Governador. Completen l'edifici, en els seus extrems, els allotjaments destinats a dos coronels.