La part central de la fortalesa està ocupada per una gran plaça interior per a formació de tropes, encara que de forma una mica irregular és elegant per les arcades que tenen al seu pis sota els edificis que formen els seus costats majors.

Són les seves dimensions 149 metres de llarg per 80 d'ample.

Es troba envoltat per quatre grans blocs o illes de pavellons destinats a ser habitats pels oficials de la guarnició amb les seves famílies.