A més del bombardeig sistemàtic a força de canons, el sistema d'atac a les fortaleses consistia en la construcció de mines subterrànies a través de les quals s'aproximaven a les fosses salvant el recinte exterior defensiu i fent bretxa en les cortines del recinte interior.

Per contrarestar aquest treball de sapa es va desenvolupar el sistema defensiu de contramines subterrànies.

Consistia en auscultar el soroll de l'excavació dels túnels atacant per enfonsar-los mitjançant voladures subterrànies.

Es van construir 5 galeries subterrànies amb ramificacions en forma de pinta, situades davant del hornabec de Sant Zenón a la part més exposada del Castell.