El revellí és una fortificació triangular situada davant del cos de la fortificació principal -generalment a l'altra banda d'un fossat - l'objectiu és dividir a una força atacant i protegir els murs de cortina mitjançant foc creuat.

Cadascun dels hornabecs de la plaça de Sant Ferran, té un revellí cobrint la seva cortina; aquests revellins, que són tots iguals, disposen de dues voltes per a allotjament de la seva guarnició.

Per regla general, en els revellins el costat del triangle que es mostra a l'interior de la fortalesa no és fortificat i de vegades ni tan sols existeix, ocupant el seu lloc escales i rampes d'accés a la fortificació per tropes i canons, així com en alguns casos les casernes de la força que ha de guarnir. Això es fa per evitar que els enemics puguin fer-se forts a ells si aconsegueixen prendre'ls.