Els hornabecs es construïen a certa distància d'una fortificació per enfortir un flanc feble. La missió principal del hornabec era obligar l'artilleria enemiga a situar-se més lluny de la fortificació principal perquè no arribessin a danyar-la.

El hornabec de Sant Miquel, és semblant al de Sant Roc, excepte en que no hi ha en ell cap porta per comunicació amb l'exterior només disposa de 15 voltes per a allotjament de personal. El seu objecte és cobrir la cortina nord de la fortalesa.