Separat i protegit per un fossat interior, el Cavaller comptava amb totes les dependències necessàries per albergar al personal encarregat de la seva defensa, igual que tots els mitjans materials necessaris, entre els quals no podia faltar la reserva d'aigua, emmagatzemada en una interessant cisterna de planta angular.

L'alçada total del cavaller havia de sobrepassar la del baluard, de tal manera que els canons situats en les seves troneres dupliquessin la capacitat conjunta de foc i més permetés controlar des d'una major elevació el terreny circumdant. La construcció del cavaller no es va arribar a finalitzar.