La contraguàrdia és una obra exterior composta de dues cares que formen angle, edificada davant dels baluards per cobrir els fronts.

Dues són les contraguàrdies que existeixen al Castell de Sant Ferran, són simètriques respecte a l'eix definit al principi d'aquest estudi i tenen com a missió: la de Sant Joan protegir el baluard de Sant Dalmau i la de Sant Pere protegir el baluard de Sant Felip. Són en tot iguals amb la sola diferència que la primera té cisterna en la seva gola; ambdues tenen voltes per a la seva protecció.